odstapienie od umowy

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Sklep worqshop
Katarzyna Mıstaçoğlu 

Worqshop Katarzyna Mıstaçoğlu

ul. Lustrzana 35a Lok.1, 01-342 

Warszawa

NIP 5222679851 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: .................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .............................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:.................................................................................................

Adres konsumenta:...................................................................................................................

 

 

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis