reklamacja

Formularz reklamacyjny

 

..................., dnia ............. 20.... r.

 

Adresat:

Sklep worqshop
Katarzyna Mıstaçoğlu 

Worqshop Katarzyna Mıstaçoğlu

ul. Lustrzana 35a Lok.1, 01-342 

Warszawa

NIP 5222679851 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ...........................................................................................................

Nazwa produktu: .......................................................................................................................

Nr faktury: ...................................................................................................................................

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone .............................................................................................

 

 

 

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

Podpis